Momenten voor Eigen Kracht

(2007, Martin Schuurman )

Tijdens een werkconferentie in Overijssel spraken professionals de behoefte uit om meer te weten te komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de momenten om Eigen Kracht in te zetten. Dit heeft geleid tot een onderzoek met de volgende vraagstelling: Op welke momenten kan een Eigen Kracht-conferentie het best worden ingezet in het werk van bureau Jeugdzorg, zorgaanbieders en de Raad voor de Kinderbescherming? Wat zijn de voorwaarden die aan die momenten moeten worden verbonden? En zijn er andere zaken waarop moet worden gelet? Door middel van de bestudering van schriftelijke bronnen, interviews en een expertmeeting is naar een antwoord op deze vragen gezocht. Enkele conclusies:

  1. momenten van conferenties worden door professionals veel meer gerelateerd aan werkprocessen dan aan processen van cliënten;
  2. als het proces van de cliënt sturend is doet het moment er niet zo toe en telt vooral dat er iets te besluiten moet zijn;
  3. in de werkprocessen zijn zes momenten die goed geschikt zijn voor een Eigen Kracht-conferentie;
  4. Eigen Kracht zou ook voor de voordeur van bureau Jeugdzorg ingezet moeten worden.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het rapport van de jaarcijfers 2006 (versie met bijlagen en gekleurde omslag) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.