Het gat in de markt

Patiënten/consumenten over de economische waarde van lotgenotencontact. (1993, Jorien Meerdink)

Lotgenotencontact tussen patiënten met chronische aandoeningen blijkt verrassende effecten te hebben: patiënten praten elkaar niet de put in, zoals artsen nogal eens denken, maar juist er uit. Herkenning, erkenning, steun, tips, begrip: het leidt tot vermindering van klachten en besparingen op de zorg. Hoe de resultaten van diepte-interviews er mede toe leiden dat lidmaatschap van patiënten-verenigingen werd vergoed door de ziekenfondsen.

Te bestellen bij de Nederlandse Patiënten/ Consumenten Federatie (NP/CF)
tel: 030 – 2970303