Durven loslaten

Vraaggericht werken in het basisonderwijs Portretten over luisteren naar leerlingen

‘Vraaggericht werken’ is in korte tijd een begrip geworden in het onderwijsgesprek in Nederland. Het is niet de zoveelste variant van adaptief onderwijs, maar een basishouding. Actief luisteren, de kinderen volgen en daar je aanbod op afstemmen. De oude, vertrouwde zekerheden loslaten. En ervaren hoeveel daarvoor in de plaats komt. Kinderen die zelf hun ruzies oplossen. Die bezig zijn met de herinrichting van hun school. Die zelfstandiger werken en hun mening geven als het thuis of met het leren niet goed gaat. Ouders die zich meer betrokken voelen bij de school. Meer samenwerking en collegialiteit in het team.

In Durven Loslaten komen zeven directieleden, intern begeleiders, een oudercontactpersoon en een groepsleerkracht aan het woord over de effecten van vraaggericht werken. Zij zijn afkomstig van vier grotestadsscholen die jaren geleden, elk met een eigen reden, begonnen aan een training ‘Luisteren naar leerlingen’ . Waar ze op uitkomen vertellen ze in dit boek.

Prijs: € 12,00
ISBN: 90-441-1592-8
Uitgeverij Garant, Somersstraat 13 -15, B – 2018 Antwerpen
email: uitgeverij@garant.be
bestellen bij Uitgeverij Garant