De Tafel van Tien van de Nieuwe school

Zelfsturing, de leerling centraal, competentiegericht leren, probleemgestuurd projectonderwijs, de ene na de andere vraaggerichte term raakt ingeburgerd in het Nederlands onderwijs. Leerwerkplaatsen, open leercentra, digitale portfolio’s, een keur aan middelen en methodieken is in ontwikkeling om het ‘ nieuwe leren’ te ondersteunen. Maar wat zijn nu eigenlijk kernbegrippen van vraaggericht werken in het onderwijs? En wat betekent vraaggericht werken voor de professionaliteit van leraren. Zijn hun kwaliteiten niet minstens zo belangrijk als de systeemveranderingen?

Tien experts op onderwijsgebied gaan elk in op één van de kernbegrippen van vraaggericht werken: luisteren, vertrouwen, loslaten, volgen, faciliteren, eigen kracht, afstemmen, verbondenheid, herstel en samenwerken met ouders. Daarnaast komen professionals met jarenlange ervaring rond vraaggericht werken aan het woord. Samen maken zij de Tafel van Tien van De Nieuwe School in het basis- en voortgezet onderwijs. Om eensgezind tot de conclusie te komen dat zelfsturing van leerlingen vraagt om een faciliterende, open houding van leraren. Die op hun beurt ondersteund dienen te worden door adequate scholing en een werkomgeving die ook naar hen luistert.

Prijs: Bij bestelling voor 31 oktober 2004 geldt een gereduceerde prijs: 10 exemplaren voor € 9,90 ( dus € 0,99 per stuk). De boekjes worden geleverd per 10 stuks. Na 31 oktober: 10 exemplaren voor € 25,00 ( dus € 2,50 per stuk)
ISBN: 90-441-1707-6, NUR-code : 846
Uitgeverij Garant: NL – Koninginnelaan 96,  7315 EB Apeldoorn
B – Somersstraat 13 -15, B – 2018 Antwerpen email: uitgeverij@garant.be
bestellen bij Uitgeverij Garant