Met Eigen Kracht naar een baan

Omschrijving: Het project ‘Met Eigen Kracht naar een baan’ beoogt Eigen-kracht conferenties in te voeren in de toeleiding naar een baan voor zo’n 30 jongeren met een beperking. Het project vond plaats in Overijssel, Rotterdam en Noord-Brabant. WESP onderzocht hoe deze conferenties verlopen en wat de resultaten van de conferenties zijn en de follow-up na 3 en 6 maanden.

  • We krijgen nu wel meer steun en begrip, omdat de mensen er meer van weten.
  • Het is zo dat hij meer positief is doordat er zo’n grote kring van mensen om hem heen is.

Opdrachtgever: NIZW i.s.m. Eigen-kracht Centrale

Financiers: VSB-fonds, stichting Instituut GAK en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.

Resultaat: Eindrapportage (gratis) te downloaden op https://www.innovatiefinwerk.nl/projecten/met-eigen-kracht-naar-een-baan. Daarnaast is er een boekje ‘Met Eigen Kracht naar een baan’ gemaakt waarin voorbeelden en tips zijn beschreven: publicatie Met Eigen Kracht naar een baan (2007)