Eigen Kracht

Familiy Group Conference in Nederland. Van model naar invoering. (redactie Rob van Pagée, 2003).

In deze bundel wordt de kracht van conferenties beschreven vanuit verschillende invalshoeken: de Nieuw Zeelandse bron waar deze werkzijze sinds 1989 wettelijk verplicht is en vanuit Engelse ervaringen met meer dan 2000 conferenties.

In Nederland zijn de eerste conferenties op gang gekomen in de jeugdzorg. De eerste resultaten bevestigen de positieve gegevens uit buitenlands onderzoek. Eén conclusie staat als een paal boven water: Eigen-kracht conferenties hebben de potentie om een wezenlijke verandering te bewerkstelligen in de zorg. Geen model is meer vraaggericht.

Trefwoord: jongeren, jeugdzorg, eigen kracht
Prijs: € 19,10
ISBN 90-6665-428-7
bestellen bij SWP