Eigen Kracht volgens plan?

Onderzoek naar de plannen en follow-up van de Eigen-kracht conferenties. (2003, Fiet van Beek)

In Eigen-kracht conferenties maken families zelf een plan voor de hulp aan een kind waar zij om geven. Vijftig van deze plannen zijn onderzocht. Wat vragen families aan hulp en ondersteuning als zij het zelf voor het zeggen hebben? En wat komt er van hun plannen terecht? Uit het onderzoek blijkt dat familieleden veel doen om een hen dierbaar kind te helpen; 80 % van de zaken die nodig zijn regelen of doen zij zelf. Opvallend is ook dat zij het totaalplaatje onder de loep nemen. Zij maken niet alleen afspraken over de verbetering van de opvoedingssituatie, maar betrekken andere leefgebieden bij hun plannen, zoals de woonsituatie, financiën, vrije tijdsbesteding en contacten in het sociaal netwerk.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Trefwoord: jeugdzorg, vraaggericht werken, eigen kracht
Prijs: € 15,00
ISBN 90 76027 30 7