Eigen Kracht. Jaarcijfers Overijssel 2009

Het aantal Eigen Kracht-conferenties in Overijssel neemt nog steeds toe. In 2008 waren er in de provincie 90 (geregistreerde) aanmeldingen voor Eigen Kracht, in 2009 is dit toegenomen tot 175. Dit is een groei van 95%. Hiermee is de groei veel sterker dan het landelijk gemiddelde (45%). De groei zit dus vooral bij aanmeldingen van instanties en dan met name vanuit Bureau Jeugdzorg. De tevredenheid over de conferentie, het plan en de coördinator is bij alle ondervraagde groepen goed. De rapportcijfers schommelen tussen de 7,5 en de 8,5 en zijn over het algemeen vergelijkbaar met eerdere jaren en met Nederland als geheel.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Zie ook de site van Eigen Kracht
Zie ook: jeugdzorg – project Eigen Kracht in Overijssel III