Eigen Kracht. Jaarcijfers 2008

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2008. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er aanmeldt, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidenquêtes onder aanmelders, kinderen en volwassen deelnemers omschreven. In deze rapportage staan ook de trends in de ontwikkeling van Eigen Kracht in de afgelopen jaren. Er is te zien hoe het aantal Eigen Kracht conferenties jaarlijks is toegenomen, dat er groei is in variëteit van de aanmelders en dat er meer aanmeldingen door families worden gedaan. De resultaten van Eigen Kracht en de tevredenheid van de deelnemers is stabiel.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2008 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.