Eigen Kracht in Flevoland 2005 – 2007

Het rapport is gratis te downloaden:  (PDF-bestand, zonder bijlagen)

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.