Eigen-kracht en Vrouwenopvang Amsterdam. Eindverslag van een project

Bij Vrouwenopvang Amsterdam is geëxperimenteerd met het inzetten van Eigen-kracht conferenties. Het eindverslag beschrijft het project, geeft feiten over de uitvoering en resultaten, bevat het relaas van een mishandelde vrouw en eindigt met conclusies en aanbevelingen. Een van de conclusies is dat de Eigen-kracht conferentie een goed middel lijkt om in te zetten bij het vinden van een oplossing om het geweld te stoppen. Zowel als de relatie tussen de partners stopt of wordt voortgezet. Meest effectieve moment is als er sprake is van een acute noodsituatie, bijvoorbeeld als aangifte bij de politie wordt gedaan.

Prijs: € 10,00
over te maken op reknr. 9399584
t.n.v. Eigen Kracht o.v.v. ‘Rapport vrouwenopvang’.