WESP staat voor 

Wetenschappelijke Educatieve en Sociaal-culturele Projecten

WESP staat achter 

JONGEREN

WESPWESP is opgericht in 1989 om jonge vluchtelingen, kinderen en jongeren in jeugdzorg en speciaal onderwijs een stem te geven. Onderzoek, trainingen en methodieken zijn gericht op luisteren naar kinderen, versterken van hun veerkracht en vergroten van hun maatschappelijke participatie. WESP heeft tientallen partners, medewerkers en vrijwilligers om zich heen die bijdragen leveren aan de diverse projecten.

WESP onderscheidt zich door haar onafhankelijke positie, samenwerking met partijen in het veld en onvoorwaardelijke keuze voor het kind.

Doordat WESP in haar projecten de expertise overdraagbaar maakt, wordt de manier van werken meestal succesvol geïmplementeerd.

WESP
ANBI logo

Wesp heeft een ANBI-status
Wesp is een SBB-erkend leerbedrijf