Werkwijze

De projecten van WESP ontwikkelen zich 'bottom up' vanuit de vraag van kinderen, ouders, families en beroepskrachten die met hen werken.

Het ontwikkelde concept van vraaggericht werken heeft twee 'poten': die van feedback en van luisteren.

Vraaggericht luisteren is vooral een houding waarbij aanbieders zich afstemmen op behoeften, kwaliteiten en wensen van kinderen en ouders. De vergaarde informatie wordt gebruikt voor vraaggericht werken.

Vraaggerichte feedback houdt in dat aanbieders van zorg en onderwijs kinderen en ouders vragen om een reactie op het aanbod en op basis daarvan het aanbod verbeteren.

Onze werkwijze omvat 3 disciplines: onderzoek, vraaggericht werken en trainingen

wesp