Werkgebieden

WESP stelt kinderen en jongeren centraal.

De werkgebieden van WESP sluiten aan bij belangrijke leefgebieden van kinderen en jongeren, vooral onderwijs en jeugdzorg maar ook de zorg in het algemeen, welzijn, vrije tijdsbesteding, cultuur en instellingen op andere terreinen waar met kinderen en jongeren gewerkt wordt.

wesp