Welkom

Welkom

WESP is opgericht in 1989 om vraaggericht werken in de (jeugd)zorg, het onderwijs, het welzijnswerk, de gezondheidszorg en op andere gebieden te ondersteunen.

Onder vraaggericht werken verstaan we het achterhalen van behoeften, mening en adviezen van kinderen en ouders ten aanzien van het aanbod aan zorg of onderwijs, met als doel het aanbod te verbeteren of te vernieuwen.

WESP staat voor Wetenschappelijke Educatieve en Sociaal-culturele Projecten, maar is inmiddels een eigen naam geworden.

Stichting WESP ontvangt geen reguliere subsidies, maar wel projectgebonden subsidies van ondermeer overheden, (koepel)organisaties, instellingen, scholen en fondsen als de Bernard van Leer Foundation, Fonds 1818, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Nationaal Fonds Kinderhulp, NSGK, Revalidatiefonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en VSB Fonds Utrecht.

 

wesp