Visie

Sinds de tweede wereldoorlog hebben instituties steeds meer verantwoordelijkheden van kinderen en families overgenomen.

Vraaggericht werken is gebaseerd op de visie dat kinderen zelf en samen met hun familie verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. Kinderen en families zijn ervaringsdeskundig. Ze zijn in staat hun eigen hulp-, leer- en ontwikkelingsvragen te stellen en daar antwoorden op te vinden.

Aanbieders van zorg en onderwijs hebben een professionele verantwoordelijkheid en zetten hun deskundigheid in ten dienste van kinderen en hun families. Zij vervullen een faciliterende rol. WESP ondersteunt hen daarbij.

wesp