Onderzoek

WESP heeft een onderzoekstraditie waarbij kinderen en ouders een bron vormen.

Kenmerkend is dat WESP zelf zelden alleen het onderzoek uitvoert, maar hiertoe beroepskrachten, kinderen en ouders toerust.

Een ander kenmerk is dat het accent ligt op het houden van open diepte-interviews, die veelal woordelijk worden uitgetypt.

Omdat de beleving en mening van kinderen en ouders vaak een witte vlek zijn in onderzoek, heeft deze explorerende of verkennende manier van onderzoek een meerwaarde. Zo zijn op basis van duizenden interviews in de jeugdzorg en het onderwijs zogenaamde 'kinder kwaliteitscriteria' en 'ouder kwaliteitscriteria' ontwikkeld: standaarden die vanuit het perspectief van de 'klanten' doorslaggevend zijn voor het beoordelen van de kwaliteit van het aanbod.

wesp